Byggprojekt

Företaget har en bred kompetensnivå inom trä, betong och mureriarbeten.

Vi har en stark utvecklingsanda med stor spridning i ålder mellan våra anställda. Vi tar de flesta entreprenader inom byggnation.

Våra kunder är återkommande och finns inom industrier, bostadsrättsföreningar, kommuner, landsting och fastighetsbolag.

Vi utför nyproduktion av flerbostadshus, skolor, äldreboenden, industrier, fönster- och stambyten, samt har en stor serviceavdelning.

Vi arbetar även med produktioner enligt partneringavtal.

Stenfasader är specialiserade på mureri, fasadrenoveringar och plattsättningsarbeten.

Varje arbetsplats har en platschef som stöttas upp av en projektledare på kontoret.
Platschefen får på detta vis en bra överblick, engagemang och delaktighet i projektet.

Servicenivån är hög och vi kan med kort varsel tillgodose kundens behov.
Vår styrka är ett gemensamt sammansvetsat arbetslag som på kort varsel kan flyttas mellan arbetsplatser och ”toppa upp” där behovet är som störst.

Vi har en bred maskinpark, hög lyftande traktor, ställning och det mesta inom byggmaskiner.

Gör som många av våra kunder, tag in Tegelstaden Bygg AB i ett tidigt skede på ditt projekt så ska vi tryggt guida dig till den produkt som ni efterfrågar i enlighet med tid och ekonomiska möjligheter.

Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enl. ISO 9001:2008 & ISO 14001: 2004, samt GVK-certifierade.