Pågående projekt

Sandbäcksskolan tillbyggnad av klassrum

Vi har fått förtroendet av KFAB att bygga till klassrum på Sandbäcksskolan.

Norrskolan.

Tegelstaden producerar en ny skola på norr i Katrineholm.

Kv. Pantern

Vi bygger 29 st. lägenheter åt KFAB i Kv. Pantern, som beräknas vara inflyttningsklara hösten 2021.

Ishallen

Tegelstaden bygger nya Ishallen i Katrineholm.